Wat zijn triggerpoints?

Een triggerpoint is een plaatselijke verkramping in een spier. Een triggerpoint bevindt zich altijd in een strakke streng (zie onderstaand figuur). Deze streng zorgt er voor dat de spier zich verkort. Hierdoor wordt de spier slechter doorbloed met gevolg dat de spierfuncties (kracht, lenigheid, co÷rdinatie) af nemen. De spier raakt verzwakt, waardoor andere spieren de taak van de verzwakte spier over gaan nemen. Als dit voortduurt, raken ook deze spieren overbelast en zullen triggerpoints gaan ontwikkelen.

Voor een heldere uitleg bekijk deze video:

Marjon Kop praktijk voor
Triggerpoint behandelingen

A: Spiervezel in normale staat van rust, niet uitgerekt en niet samengetrokken.

B: Triggerpoint in de spiervezel. De opgebolde weergave van het triggerpoint geeft aan dat dit deel van de spiervezel met zijn samentrekking korter en dikker is geworden.

C: Het deel van de spiervezel dat zich uitstrekt van het triggerpoint tot de aanhechting (in dit geval het borstbeen). Let op de grotere afstand tussen de dwarse lijntjes, die weergeeft dat dit deel van het spierweefsel uitgerekt wordt door de spanning binnen het triggerpoint. Deze uitrekking geeft de spanning en stijfheid aan de strakke streng.

triggerpointcoach_2019-03-22peter002001.jpg
Home
Kenmerken
Wat zijn triggerpoints?
Hoe ontstaan ze?
Behandeling
Contact
Tarieven
Links
Medical Taping
Fascia release